PROMOTII
- 01.01.1970


 
Programul RABLA - 19.02.2010

Ministrul Mediului şi Pădurilor împreună cu premierul Emil Boc au dat startul unei noi etape a programului "Rabla" .  Ministrul Mediului şi Pădurilor împreună cu premierul Emil Boc au dat startul unei noi etape a programului "Rabla" Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, împreună cu premierul Emil Boc, au dat startul "PROGRAMULUI DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL 2010", joi, 18 februarie a.c., la sediul societăţii REMATHOLDING. Pentru anul 2010, Programul beneficiază de 228 de milioane de lei – prin Fondul pentru Mediu –, sumă care permite scoaterea din uz a 60.000 de autoturisme poluante. "Dacă această sumă se va epuiza, vom suplimenta fondurile. Avem de cheltuit, numai anul acesta, 1,8 miliarde de lei pentru proiecte de mediu finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu, deci sunt bani", a subliniat ministrul Mediului şi Pădurilor. La rândul său, premierul Emil Boc a precizat că "numărul de 60.000 este realist, dacă ţinem seama că previziunile indică o creştere economică de 1,3 procente pentru anul acesta, faţă de o scădere de aproximativ 7,6 cât s-a înregistrat anul trecut". Pentru anul 2010, Programul beneficiază de 228 de milioane de lei – prin Fondul pentru Mediu –, sumă care permite scoaterea din uz a 60.000 de autoturisme poluante. "Dacă această sumă se va epuiza, vom suplimenta fondurile. Avem de cheltuit, numai anul acesta, 1,8 miliarde de lei pentru proiecte de mediu finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu, deci sunt bani", a subliniat ministrul Mediului şi Pădurilor. La rândul său, premierul Emil Boc a precizat că "numărul de 60.000 este realist, dacă ţinem seama că previziunile indică o creştere economică de 1,3 procente pentru anul acesta, faţă de o scădere de aproximativ 7,6 cât s-a înregistrat anul trecut". " 18 februarie 2010 PROGRAMUL DE ÎNNOIRE A PARCULUI NAŢIONAL AUTO 2010 NOUTĂŢI: o Programul se va desfăşura într-o singură etapă o Pot participa şi persoanele juridice o Prima de casare este înlocuită cu tichetul valoric cu o valoare de 3.800 lei o O pers fizica poate folosi până la 3 tichete valorice pentru a cumpară o maşină nouă o Pentru persoanele fizie programul este nelimitat, iar pentru persoanele juridice există o limită de până la 200.000 Euro ELIGIBILITATE: Poate beneficia de program proprietarul unui autoturism sau o persoană care intenţionează să dobândească de la proprietar tichetul valoric şi documentele aferente în vederea achiziţionării unui autovehicul nou. ETAPELE CARE TREBUIE PARCURSE PENTRU A BENEFICIA DE PROGRAM: 1. Casarea autovehicului uzat. Persoana fizică se va prezenta cu autovehiculul uzat la unul dintre operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a autovehiculelor scoase din uz (REMAT), conform listei publicate pe pagina de internet a AFM. La REMAT trebuie prezentate următoarele documente: 1. actul de identitate, 2. certificatul de înmatriculare 3. cartea de identitate a autovehiculului Pentru identificarea exactă a calităţii persoanei care predă autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita, după caz, şi următoarele documente: 1. certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competentă; 2. actul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă; 3. certificatul de moştenitor. Atunci când certificatul de moştenitor atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară procura notarială prin care persoana ce se prezintă în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat este împuternicită să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor co-moştenitorilor în cadrul programului, pentru predarea spre casare a autovehiculului uzat şi obţinerea tichetului valoric, radierea autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierea la un producător validat şi achiziţionarea autovehiculului nou; Proprietarul trebuie să prezinte documentele prevăzute mai sus în original şi copie legalizată. Colectorul certifică exemplarul în copie "Conform cu originalul" şi restituie proprietarului exemplarul original. Copiile documentelor rămân spre păstrare şi arhivare la colector. După verificarea tuturor documentelor şi a stării autovehiculului prezentat pentru casare, colectorul eliberează proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, împreună cu tichetul în valoare de 3.800 lei. 2. Radierea autovehiculului uzat. Proprietarul trebui să se prezinte la Serviciul de Înmatriculări pe raza căruia este înscris în circulaţie autovehiculul uzat, în vederea radierii. Documentele necesare pentru obţinerea certificatului de radiere: 1. certificatul de înmatriculare 2. certificatul de distrugere a autovehiculului uzat Documentele trebuie prezentate în original şi copie legalizată. 3. Înscrierea la producătorul validat. Proprietarul se va înscrie la unul dintre producătorii validaţi de AFM. Lista acestor producători se regăseşte pe site-ul AFM (www.afm.ro). Proprietarul trebuie să prezinte la producător următoarele documente: 1. actul de identitate al proprietarului, în copie şi în original 2. tichetul valoric/tichetele valorice, în original; 3. certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată; 4. certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată; 5. certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original; 6. în cazul în care proprietarul intenţionează să obţină finanţare în baza unui contract de leasing financiar, este necesară declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou la sfârşitul perioadei de leasing. După constatarea îndeplinirii condiţiilor de participare la Program şi a concordanţei datelor cuprinse în documentele prezentate, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere. 4. Achiziţionarea autovehicului nou. În baza notei de înscriere, proprietarul îşi achiziţionează autovehiculul nou. În cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar, factura va cuprinde şi datele de identificare a societăţii de leasing. DIRECŢIA DE COMUNICARE a Ministerului Mediului "
Inapoi la Arhiva
Banner Zone
total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023
 
Design by:
QMEDIA art
© 2010 ROMATUD